LÀM WEB‎ > ‎

In hình logo lên ảnh bằng Paint.NET

25-02-2014

Paint.NET là gì?

Paint.NET là phần mềm biên tập ảnh (giống Photoshop hay GIMP) gọn nhẹ, do chạy trên nền tảng Microsoft's .NET Framework 3.5 SP1. Khi chạy Paint.NET và máy bạn chưa có .NET Framework thì máy sẽ tự động cài.

Cách in hình logo lên ảnh bằng Paint.NET

Bước 0: Tạo tệp tin biểu trưng (file logo) của bạn. Bạn có thể tạo bằng Inkscape (miễn phí) chẳng hạn.

Bước 1: Mở Paint.NET, mở ảnh bằng Paint.NET bằng cách kéo và thả ảnh vào hay chọn từ menu File >> Open.

Bước 2: Thả logo lên file ảnh. Chọn một trong hai cách sau:
  • Cách 1: Kéo và thả (Drag and Drop), Paint.NET sẽ hỏi Open (Mở) hay Add layer (Thêm lớp) thì chọn "Add layer". (Xem hình dưới)
  • Cách 2: Chọn trình đơn Layers >> Import from file...
Logo sẽ xuất hiện và bạn có thể kéo sang vị trí tùy ý.

Kéo file logo vào ảnh và chọn "Add layer"

Chọn độ đục cho logo

Bước 3: Bạn có thể chọn độ đục (hay độ trong suốt) cho logo bằng cách chọn trình đơn Layers >> Layer Properties... >> Chỉnh mục Opacity (Độ đục). Cách này giúp bạn vừa thấy logo vừa thấy hình ảnh đằng sau.

Layers >> Layer properties... để chọn độ trong suốt hay độ đục Opacity

Chúc mừng, bạn đã add được logo vào ảnh. Giờ có thể lưu ảnh theo định dạng bạn muốn (JPG chẳng hạn).

In text lên ảnh bằng Paint.NET

Bạn hãy dùng Text Tool trên thanh công cụ Tool. Bạn có thể chọn font chữ, kích thước, loại chữ (đậm, nghiêng, ...), màu chữ từ thanh chọn màu. Xem hướng dẫn Text Tool tại đây. Bạn có thể di chuyển text lần đầu nhưng sau khi thoát khỏi Text Tool, bạn không thể thay đổi văn bản (di chuyển, biên tập, ...) được nữa do đã được render thành pixel chứ không còn là text nữa.

Chú ý: Nếu bạn muốn Text và Logo có độ đục (opacity) khác nhau thì bạn phải thêm chúng ở các Layer khác nhau. Nút New Layer có tại cửa sổ Layers và có hình dấu cộng xanh lá.

Kết quả

Khi lưu thành file JPG chất lượng 100%, file kết quả có kích thước 100 kB. File ban đầu là 40 kB.


(c) saigon phoenix