Bạn muốn làm trang web miễn phí? 
  Làm trang web dạng blog / làm blog với Blogger >> Xem tiếp...
  Làm trang web miễn phí với Google Sites >> Xem tiếp...
  Làm web miễn phí với Wordpress >> Xem tiếp...  Bạn làm việc tại nhà?

Bạn không muốn giao tiếp? Bạn không có ngoại hình? >> Nghề không giao tiếp
Bạn muốn tận hưởng cuộc sống ... ban ngày? >> Nghề tự do thời gian

Never eat alone - Đừng bao giờ đi ăn một mình
Tựa đề đầy đủ:
Never Eat Alone: And Other Secrets to Success, One Relationship at a Time
Tác giả: Keith Ferrazzi, Tahl Raz
Thể loại: Cách xây dựng mối quan hệ
Đánh giá của SP SOHO: 9/10


 NHẬT KÝ SOHO 

 LÀM VIỆC TẠI NHÀ VÀ SỐNG TỰ DO VỀ THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC 
 WORK AT HOME AND LIVE A FREE LIFE 

- Các kiến thức và kỹ năng cần có để làm việc tại bất cứ đâu
- Những điều cần biết để có cuộc sống tự do về thời gian và tiền bạc