LÀM WEB‎ > ‎

Đóng dấu lên ảnh bằng Gimp

25-02-2014
Mục đích: Bạn làm web và muốn đóng dấu, text hay logo lên ảnh ở vị trí nào đó nhằm khẳng định bàn quyền của bạn.

Trong bài viết này, SaigonPhoenix hướng dẫn bạn cách sử dụng GIMP để làm việc này. Tôi sử dụng bản GIMP Portable (bản chạy ngay không cần cài) tải về từ PortableApps.

Có 2 cách:
  • Cách 1: Chèn text trong GIMP
  • Cách 2: Chèn file logo vào ảnh đang biên tập trong GIMP
File logo của bạn có thể ở dạng PNG, tức là có thể trong suốt ở một số chỗ. Bạn có thể tạo ra file PNG này bằng phần mềm Inkscape. Bạn cũng có thể dùng phần mềm Snipping Tools có sẵn trong Windows 7 hay 8 để chụp ảnh một phần màn hình và dán trực tiếp vào GIMP.

Tuy nhiên, bạn không thể dán hình đồ họa vào GIMP, ví dụ hình độ họa trực tiếp từ Inkscape. Bạn phải xuất thành file ảnh trước khi thao tác bằng GIMP.

Di chuyển object trong GIMP

Trước hết, chọn layer tương ứng (có chứa object như text, logo, ...), sau đó chọn công cụ di chuyển Tools >> Transform Tools >> Move để kéo và di chuyển object.

Chèn văn bản (text) trong GIMP

Chọn Tools >> Text.
Có thể chọn font, size, màu, bold/italic/underline.

Chèn logo, hình vẽ vào GIMP

Bạn có thể kéo và thả hình logo, hình vẽ vào GIMP. Bạn cũng có thể cắt và dán ảnh từ các phần mềm khác như Snipping Tools vào GIMP.

Định lại kích cỡ ảnh (Resize)

Chọn Image >> Canvas size... Có thể cắt bớt một phần viền bên ngoài.

Xuất ra file ảnh

Chọn File >> Export as... Có thể chọn JPG, PNG, GIF, TIFF, ... nói chung là nhiều loại ảnh.

Đóng dấu bản quyền cách nào?

Bạn có thể dùng Inkscape tạo ra dòng text, logo bản quyền, xuất ra file PNG (hãy để hình nền là trong suốt). Với mỗi ảnh cần đóng dấu bản quyền, bạn mở ảnh bằng GIMP và kéo file logo vào. Bạn có thể tham khảo hình dưới.

đóng logo lên ảnh
Viết text và dán Logo bằng GIMP

Quan trọng: Kích thước ảnh thay đổi thế nào?

Khi tôi chọn xuất ra file JPG chất lượng 90%, kích thước ảnh là 88kB còn ảnh gốc là 40kB. Để làm giảm size ảnh, bạn cần giảm chất lượng xuống. Dưới đây là tổng kết kích thước của các loại ảnh xuất ra.

 File ảnh Kích thước (kB) Nhận xét
 Ảnh gốc (JPG) 40 
 Ảnh xuất JPG chất lượng 90% 88 Hầu như không vỡ hình
 Ảnh xuất JPG chất lượng 70% 56 Vỡ hình, đặc biệt ở logo
 Ảnh xuất JPG chất lượng 50% 44 Vỡ hình nhiều, đặc biệt ở logo
 Ảnh xuất PNG 240 Không vỡ hình
 Ảnh xuất GIF 100 Không vỡ hình

(c) saigon phoenix