THUẾ‎ > ‎

Tin tức về thuế

Thông tin, tin tức mới về thuế tại Việt Nam

Sau 2014, thu nhập dưới 6 triệu đồng không phải nộp thuế - vnexpress.net

>> Xem

Thu nhập vãng lai từ 1 triệu đồng mới bị đánh thuế

>> Xem

Mức phạt chậm nộp thuế

Thứ Năm, 31/05/2012 - 14:45
Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức tiền chậm nộp từ 0,05% (luật hiện hành) lên 0,07%; phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Ngoài ra, dự thảo còn nâng mức phạt lên 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
http://dantri.com.vn/c76/s76-601728/cham-nop-thue-se-bi-phat-nang-hon.htm