THUẾ‎ > ‎

Thuế nhà thầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2012/TT-BTC thay thế các quy định trước về thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”) bao gồm Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 và Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính. Thông tư 60/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 5 năm 2012. 

Tải Thông tư 60/2012/TT-BTC: Link dưới trang này.
ĉ
SOHO VIETNAM,
12:54, 9 thg 9, 2012
Comments