THUẾ‎ > ‎Thuế môn bài‎ > ‎

Nộp thuế môn bài 2015

Hiện nay, thuế môn bài được nộp qua ngân hàng chứ không tới kho bạc nộp nữa. Thời gian nộp là trong vòng tháng 1/2015 (hạn chót ngày 31/1/2015).

Để nộp thuế môn bài, bạn cần chuẩn bị tiền (tùy theo bậc thuế, ví dụ bậc 4 là 1 triệu đồng, bậc thuế được quyết định theo vốn điều lệ của công ty) và các thông tin cần thiết. Chú ý là tên công ty là tên trong giấy phép kinh doanh, thường không phải là "TNHH MTV" (trách nhiệm hữu hạn một thành viên) mà chỉ là "TNHH", ví dụ "CÔNG TY TNHH SO HO".

Thông tin cần chuẩn bị trước khi nộp thuế môn bài:
  • Tên công ty
  • Địa chỉ công ty
  • Mã số thuế
  • Bậc thuế môn bài
  • Chương
  • Khoản
  • Tiểu mục
Các công ty thường có chương và tiểu mục giống nhau, chỉ khác nhau khoản. Bạn cần ghi lại thông tin chương, khoản, tiểu mục (có trong hồ sơ thuế của công ty) trước khi tới ngân hàng.

Nộp thuế môn bài tại ngân hàng

Bạn tới ngân hàng hỏi nộp thuế môn bài, nhân viên ngân hàng sẽ đưa một biểu mẫu (là "Mẫu số: C1-02/NS"), bạn điền biểu mẫu theo hướng dẫn của nhân viên ngân hàng. Điều lạ là dù dùng cùng biểu mẫu nhưng mỗi ngân hàng biểu mẫu lại khác nhau khá nhiều. Nhưng quan trọng là bạn nộp được thuế, đúng không nhỉ?

Mỗi quận sẽ chỉ định ngân hàng khác nhau, ví dụ quận 4 là VietinBank nhưng quận 7 lại là AgriBank.

Sau khi điền form xong thì bạn nộp tiền và ngân hàng đóng mộc vuông đã nhận tiền. Thời gian cần thiết: 30 phút.

Dưới đây là biểu mẫu ví dụ (đã xóa thông tin cá nhân):
Form thuế môn bài 2015