THUẾ‎ > ‎

Sử dụng tiếp hóa đơn khi chuyển quận

Hỏi
Công ty tôi chuyển từ quận A sang quận B và tôi đã làm xong thủ tục thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại quận A. Tôi sử dụng tiếp hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết theo hướng dẫn là đóng dấu địa chỉ mới lên. Vậy tôi có cần thông báo phát hành hóa đơn lại tại quận B không?

Trả lời
Bạn cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn tại quận B.

Văn bản pháp luật: Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính
(Tải file đính kèm ở trang này)

Do công ty bạn có nhu cầu sử dụng lại số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết nên bạn cần:
  1. Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn
  2. Gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (Phụ lục 3.10 của Thông tư số 64/2013/TT-BTC "3.10. Mẫu Bảng kê hoá đơn chuyển đi") => Bạn đánh dấu vào phụ lục "3.10 Chuyển địa điểm" tại phần mềm kê khai HTKK là sẽ in được ra.
  3. Thông báo điều chỉnh hóa đơn tại thông báo phát hành hóa đơn (in ra từ phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK của Tổng cục Thuế)
Giấy tờ (2) và (3) bạn in ra từ phần mềm HTKK (có thể xuất ra PDF và in ra giấy). In và đóng dấu, ký tên 2 bản, đem lên chi cục thuế quận B và lấy 1 bản đã biên nhận về.

(C) Soho Saigon
ĉ
Saigon Aroma,
00:41, 22 thg 2, 2014