THUẾ‎ > ‎

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Nơi phát hành: Tổng cục thuế
Phiên bản hiện tại (thời điểm 23/09/2012): HTKK 3.1.3 (phát hành ngày 28/05/2012)

Tải phần mềm và hướng dẫn sử dụng: Trang web Tổng cục thuế - Phần mềm hỗ trợ kê khai (File RAR)
Bạn sẽ cần WinRAR hay 7-zip để giải nén. Bạn nên tải về phần mềm mới nhất vì có thể cơ quan quản lý thuế sẽ không nhận tờ khai quá cũ.


Các tính năng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế

- Có thể sao lưu dữ liệu (back-up các báo cáo thuế) thành file backupdata.zip và sau đó phục hồi lại: Dùng cho trường hợp chuyển từ máy này sang máy khác
- Có thể in tờ khai, báo cáo thuế ra máy in
- Có thể xuất tờ khai, báo cáo thuế ra file excel
- Nếu bạn muốn in tờ khai, báo cáo thuế ra file PDF, bạn cần cài máy in PDF như doPDF hay CutePDF
- Khi điền phụ lục tờ khai thuế giá trị gia tăng: Để thêm dòng mới bạn ấn phím F5
- Để gõ được tiếng Việt: Bạn mở bảng điều khiển của Unikey và chọn "Sử dụng clipboard cho unicode" / Hoặc: Gõ vào đâu đó trước rồi copy và dán vào

Danh sách các tờ khai thuế của phần mềm hỗ trợ kê khai

+ Kê khai thuế giá trị gia tăng
    |-- Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT
    |-- Tờ khai thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT
    |-- Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT
    |-- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 04/GTGT
    |     (Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu)
    |-- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 05/GTGT
    |     (Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)
    |-- Tờ khai Biểu thuế xác định số thuế GTGT được ưu đãi theo nghị quyết 08/2001/NQ13
+ Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
    |-- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN
    |-- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN
    |-- Tờ khai thu nhập doanh nghiệp cho chuyển nhượng bất động sản 02/TNDN
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN
    |-- Bảng kê gia hạn nộp thuế TNDN quý I, II, III đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước năm 2011
+ Kê khai thuế Thu nhập cá nhân
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Tháng
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH theo Quý
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Tháng
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS theo Quý
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Quý
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN theo Tháng
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Tháng
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN theo Quý
    |-- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai)
    |-- Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu 08/TNCN
    |-- Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu 08A/TNCN
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-XS
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 02/KK-BH
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN
    |-- Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN
    |-- Phụ lục miễn giảm thuế TNCN theo nghị quyết 08/2011/QH13
+ Kê khai thuế Tài nguyên (Khai thác vàng, sắt, quặng, v.v...)
    |-- Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN
    |-- Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN
+ Kê khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (Rượu, bia, thuốc lá, v.v...)
    |-- Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số 01/TTĐB
+ Kê khai thuế Nhà thầu
    |-- Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN
    |-- Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN
+ Kê khai Phí, lệ phí
    |-- Tờ khai phí bảo vệ môi trường mẫu số 01/BVMT
    |-- Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/BVMT
    |-- Tờ khai phí xăng dầu mẫu số 01/PHXD
+ Tạo các mẫu Hóa đơn
    |-- Thông báo phát hành hóa đơn - Mẫu TB01/AC
    |-- Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn - Mẫu BC01/AC
    |-- Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn - Mẫu BC21/AC
    |-- Thông báo kết quả hủy hóa đơn - Mẫu TB03/AC
    |-- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Mẫu BC26/AC
+ Lập báo cáo tài chính
    |-- Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho DN theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp) cho DN theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp) cho DN theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
    |-- Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục : Như trên
    |-- Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 16/2007/QĐ-NHNN
    |     |-- Phụ lục : Như trên
    |-- Lập Bộ Báo cáo tài chính theo quyết định 99/2000/QĐ-BTC
    |     |-- Phụ lục : Như trên

Chú giải:

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng khấu trừ mẫu 01/GTGT: Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khai hàng tháng
 • Các phụ lục: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa - dịch vụ bán ra / Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa - dịch vụ mua vào / Bảng kê khai điều chỉnh / Bảng phân bổ thuế được khấu trừ trong kỳ / Bảng phân bổ thuế được khấu trừ trong năm, v.v...
 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT: Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ (Tính theo thuế suất 0%, 5%, 10%)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN: Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh; Khai theo quý
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01B/TNDN: Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu
 • Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mẫu 03/TNDN: Khai theo năm; Các phụ lục: 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN, 03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN (trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ)
 • Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-BH: Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm; Theo quý hay tháng
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/KK-XS: Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số; Theo quý hay tháng
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK-TNCN: Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; Theo quý hay tháng
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 03/KK-TNCN: Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú; Theo quý hay tháng
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 07/TNCN (Cá nhân tự khai): Dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế; Khai theo tháng.
 • Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân mẫu 08/TNCN: Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN: Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân; Theo năm
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 06/KK-TNCN: Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú; Theo năm
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 08B/KK-TNCN: Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai; Theo năm
 • Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 09/KK-TNCN: Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; Theo năm (có thể chọn từ tháng ~ tới tháng ~)
 • Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN: Dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài
 • Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài mẫu 03/NTNN: Dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế
 • Tờ khai phí bảo vệ môi trường: Đối với việc khai khoáng

Khai thuế qua mạng

Trang web nộp tờ khai, kê khai trực tuyến, các công ty dịch vụ nộp tờ khai online (T-VAN), các công ty cung cấp chứng thư số, tải phần mềm thuế:
Comments