THUẾ‎ > ‎

Các loại thuế doanh nghiệp

1. Thuế môn bài
Nộp 1 lần/năm, số tiền tùy theo vốn đăng ký. Nếu thành lập sau 30/6: Nộp 1/2 số tiền năm đó.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Nếu đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. Phải báo cáo trước ngày 20 của tháng tiếp theo (kể cả không phát sinh thuế vẫn phải báo cáo). Nếu hóa đơn thông thường hay trực tiếp thì không có khoản này.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất: 28%.
Nếu đóng thuế khoán: Cơ quan thuế sẽ dựa vào doanh thu 5 năm gần nhất.

4. Thuế thu nhập cá nhân
Thống kê thu nhập của nhân viên công ty theo từng tháng để nộp thuế. Nếu lương nhân viên từ 4 triệu trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

5. Thuế thu nhập không thường xuyên
Khi thuê lao động ngoài, lao động thời vụ, khi trả lương doanh nghiệp giữ lại 10% để nộp thuế cho người lao động và ghi biên lai cho người đó. Cuối năm tài chính, người lao động đó sẽ hạch toán thuế với cơ quan thuế, nếu thu nhập dưới 48 triệu / năm (dưới 4 triệu/tháng) thì sẽ được cơ quan thuế trả lại tiền thuế đã nộp.

6. Thuế xuất nhập khẩu
Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu.

7. Thuế môi trường
Nếu lĩnh vực kinh doanh có liên quan tới môi trường.

8. Thuế sử dụng đất
Với các doanh nghiệp có sử dụng đất đai.

9. Các loại thuế khác (tùy trường hợp)
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên ….
Comments