SOHO

SOHO là gì?
SOHO là viết tắt của Small Office/Home Office, tức là làm việc tại nhà. Bạn không đi làm tại công ty hay văn phòng nào đó mà chỉ làm tại nhà của mình.
Bằng cách đó bạn sẽ không tốn công sức, không tốn tiền đi lại và thời gian đi lại. Tuy nhiên, làm việc tại nhà cũng có những rủi ro riêng mà những người làm tại nhà như chúng ta phải chấp nhận và khắc phục. Cuộc sống SOHO sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta làm chủ được nó.