Amway có phải là lừa đảo?

Tại sao có nhiều người bị tổn thất khi tham gia kinh doanh Amway? Trong bài viết này web SOHO sẽ đánh giá để các bạn có thể không thất bại khi tham gia kinh doanh theo mạng lưới (network business) với Amway.

Những thiệt hại của những người thất bại với Amway
Phần lớn những người tuyên bố bị tổn thất là những người đã từng tham gia và thất bại trong kinh doanh với Amway. Trong thực tế có nhiều người thành công với Amway và kiếm được thu nhập tự động.
Ngược lại có nhiều người mang nợ vì Amway. Nguyên nhân là do hệ thống trả thưởng của Amway sử dụng chức danh (nhà phân phối Diamond, nhà phấn phối Saphire,...) , mà chức danh được quyết định bởi doanh số bán hàng của người đó. Tuy kinh doanh với Amway không quy định "định mức bán hàng" nhưng để được thăng cấp hoặc không bị giáng cấp mà nhiều người ép buộc người quen, bạn bè mua hàng hay tự mình mua hàng trong khi bản thân không có nhu cầu. Kết quả của việc bán hàng giả tạo này là bản thân mang một số nợ lớn. Trên thực tế thì Amway không hề khuyến khích ngay cả việc mua và giữ hàng (tức là tồn kho) và bán hàng theo mạng lưới là mô hình kinh doanh tạo ra lợi nhuận bằng việc lưu thông hàng hóa.

Lý do Amway thường bị ác cảm
Amway là một mô hình kinh doanh hoàn toàn hợp pháp và tạo ra lợi nhuận bình đẳng cho mọi thành viên. Tuy nhiên, kinh doanh theo mạng lưới (network business) trong đó có Amway vốn bị ác cảm do trước đây đã có nhiều mô hình kinh doanh lừa đảo dưới tên gọi là bán hàng đa cấp (multi level marketing hay MLM).
Các mô hình bán hàng đa cấp dạng lừa đảo thường là bán hàng không hay ít có giá trị với giá trên trời hoặc là không lưu thông hàng hóa mà chỉ lưu thông dòng tiền trong mạng lưới (theo kiểu tuyến trên ăn chặn của tuyến dưới).
Cần phải nói thêm là các sản phẩm của Amway hầu hết là các sản phẩm chất lượng rất cao. Có những người không tham gia kinh doanh Amway mà chỉ tham gia làm thành viên mua hàng.
Lý do Amway hay bị gọi là "lừa đảo" thường là do những người đã từng làm nhà phân phối và thất bại với Amway tuyên truyền. Trên thực tế thì đúng là có nhiều thành viên tuyến trên để duy trì hay thăng cấp doanh số bán hàng của bản thân đã ép buộc thành viên tuyến dưới phải mua hàng với số lượng lớn hay ép buộc người khác không được trả hàng (vốn là quyền lợi được Amway cấp cho người tiêu dùng) gây ra nhiều vấn đề trong các mối quan hệ. Do đó có thể thấy là vấn đề không nằm ở Amway mà nằm ở việc có những người vì lợi ích của bản thân mà làm thiệt hại lợi ích của những người xung quanh.

Kết luận về kinh doanh Amway
Amway là mô hình kinh doanh theo mạng lưới tạo ra lợi nhuận nhờ phân phối hàng hóa của Amway cho những người yêu thích nó và là một mô hình hoàn toàn hợp pháp.
Những hiểu lầm về Amway thường là do quy định trả thưởng theo chức danh, là thứ có được tùy theo doanh số bán hàng nên hay xảy ra việc ép người khác mua hàng. Những định mức bán hàng vô hình này chính là thứ gây hiểu lầm và ác cảm với Amway.
Ngoài ra các cuộc thuyết trình của Amway chỉ tập trung nói về những người thành công với Amway với cuộc sống sung túc, giàu có mà không truyền đạt rõ ràng kế hoạch kinh doanh và mô hình kinh doanh của Amway cũng là một nguyên nhân làm xấu đi hình ảnh của Amway.
Tham khảo: http://amwayhigai.ehoh.net/ (Japanese)
Comments