LÀM WEB‎ > ‎Wordpress free host‎ > ‎

Thao tác với Wordpress-free-host

Dưới đây, tôi xin giới thiệu các chức năng và thao tác với Wordpress-free-host.
Nếu các bạn chưa biết cách làm web với Wordpress. hãy đọc bài: Làm web miễn phí với Wordpress

Nâng cấp tài khoản (Upgrade)

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Store
Ví dụ: Loại bỏ quảng cáo 30$/năm, Mua tên miền và trỏ sang tên miền riêng: 18$/năm, v.v...

Thêm ảnh vào thư viện

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Thư viện (Library)
Để thêm video: Phải nâng cấp tài khoản

Nhập blog, xuất blog, xóa blog

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Công cụ (Tools)
Bạn có thể xuất Wordpress ra (để nhập dữ liệu vào Blogger chẳng hạn). Bạn cũng có thể nhập dữ liệu (ví dụ Blogger, Yahoo! 360, LiveJournal, v.v...) vào. Hình thức file là file XML.

Cài đặt Wordpress

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Cài đặt
 • Cài đặt chung: Tiêu đề trang; Khẩu hiệu trang; Ngày giờ; Ngôn ngữ,...
 • Cài đặt Viết bài
 • Cài đặt Hiển thị
 • Cài đặt riêng tư
 • v.v...

Cài đặt Thành viên: My Profile, Personal Settings

Username, Avatar, v.v....

Thêm bài viết mới - Thêm trang mới

Thêm hoặc copy bài viết / trang.
Bảng điều khiển (Dashboard) >> Bài viết
Bảng điều khiển (Dashboard) >> Trang

Thay đổi giao diện

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Giao diện (Theme)
 • Chọn giao diện: Giao diện (Theme) >> Giao diện đã cài
 • Tùy biến giao diện: Customize => Thay đổi màu nền, Hình nền, Hình tiêu đề (Header Image), Site Title, Chọn Menu Điều hướng (thanh điều hướng): Chỉ có nếu bạn đã tạo trình đơn, Chọn trang nhất: Bài mới nhất hay Trang tĩnh (Static Front Page)
 • Header: Đổi hình ảnh tiêu đề (Images should be at least 1280 pixels wide. Suggested width is 1280 pixels. Suggested height is 360 pixels.)
 • Nền: Hình nền
 • Custom Design: Tùy biến giao diện với Fonts / Màu sắc / CSS, tuy nhiên để thay đổi Fonts và CSS thì phải upgrade tài khoản Wordpress
 • Widget: Thêm "About me", "Box.net file sharing", "Bài viết mới", "Chuyên mục", "Bài và trang đáng chú ý", v.v...

Thêm và sửa menu (Thanh điều hướng)

Bảng điều khiển (Dashboard) >> Giao diện (Theme) >> Menus
Có thể thêm Trang tĩnh hoặc Custom Link

Thêm và viết bài mới (Add New Post)

Màn hình soạn thảo như thế này:
Màn hình viết bài Wordpress-free-host

Các tính năng soạn thảo:
 • Bold, Italic, Strikethrough, Blockquote, Danh sách không đánh số, Danh sách đánh số
 • Căn phải - trái - giữa, Hyperlink, Unlink, Chèn "More" Tag (ngắt trang)
 • Các định dạng: Đoạn - Địa chỉ - Định dạng trước - Tiêu đề 1 - Tiêu đề 2 - Tiêu đề 3 - ... - Tiêu đề 6
 • Gạch chân, Align Full, Màu chữ, Dán như văn bản chưa định dạng, Dán từ Word, Xóa định dạng
 • Thêm ký tự đặc biệt (alpha, omega, v.v...), Đẩy sang trái, Đẩy sang phải
 • Undo, Redo

Soạn thảo mã html

Ở màn hình soạn thảo bài viết chọn tab "Văn bản" (thay vì "Hiển thị").

Thay đổi kích thước font chữ

Chọn chế độ soản thảo mã ("Văn bản"), dùng cú pháp sau:
<span style="font-size: xx-large;">Change font size xx-large</span>
Các kích thước font trong Wordpress: xx-small; x-small; small; medium; large; x-large; xx-large
Comments