LÀM WEB‎ > ‎

Thuật ngữ làm web

Địa chỉ web (tên miền) và không gian lưu trữ web (hosting)

  • Hosting / Host: Không gian lưu trữ trang web
  • Domain name: Tên miền (địa chỉ trang web của bạn)

Các dịch vụ web miễn phí

  • Blogger: Dịch vụ làm trang blog của Google, miễn phí
  • Google Sites: Dịch vụ làm trang web của Google, miễn phí
  • WordPress free host: Tạo trang blog từ wordpress.com, lưu trữ miễn phí trên hệ thống máy tính của Wordpress (bạn sẽ bị chút quảng cáo để duy trì)
  • WordPress tự host: Bạn tải phần mềm Wordpress từ wordpress.org, thuê host, đặt phần mềm lên, cài đặt vào hoàn toàn sở hữu trang WordPress này.

Cài đặt tên miền

  • CNAME record: Bản ghi CNAME của tên miền, trỏ tên miền sang tên miền khác
  • A record: Bản ghi A của tên miền, trỏ vào địa chỉ số IP của hosting

Điện toán đám mây
Ví dụ Google cung cấp dịch vụ Blogger hay Google Sites: Bạn hoàn toàn không cần biết trang web của bạn tạo ra nằm ở đâu mà chỉ cần đăng nhập trang quản lý (blogger.com, sites.google.com) bằng tài khoản Gmail là có thể viết bài hay thay đổi trang web. Phần kỹ thuật sẽ được Google xử lý bên trong hệ thống máy tính của Google (điện toán đám mây của Google) và bạn không cần quan tâm. Để trỏ (mapping) một tên miền riêng (mà bạn mua từ nhà cung cấp tên miền, ví dụ saigonphoenix.com), bạn chỉ cần vào bảng điều khiển của tên miền, tạo bản ghi CNAME (CNAME record) và trỏ tới "ghs.google.com". Đây là địa chỉ chung của dịch vụ điện toán đám mây Google, Google sẽ xem trang nào (Blogger hay Google Sites) đăng ký tương ứng tên miền gửi yêu cầu đến và tải nội dung ra.
Comments