LÀM WEB‎ > ‎

Thiết kế Logo

NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ LOGO

- Thiết kế logo đơn giản với tên tắt công ty (cách điệu một phần / toàn phần) và chỉ một biểu tượng nhỏ
- Tránh các logo quá phức tạp
- Có tính biểu tượng, trực giác => Nhìn là biết
- Không phải là ảnh (image) mà là đồ họa (graphic) => Tăng màu sắc và tính biểu tượng

 TÊN TẮT CÁCH ĐIỆU + BIỂU TƯỢNG = LÔ GÔ 


LOGO CÁC CÔNG TY
LOGO BÓNG ĐÁ