LÀM WEB‎ > ‎

Tạo email tên miền riêng với Gmail

Email tên miền riêng là gì?

Các email mà bạn đăng ký tự do như Gmail, Yahoo, v.v... sẽ có tên miền của các nhà cung cấp, ví dụ soho@gmail.com. Đây là những email tự do nên độ tin cậy không cao trong kinh doanh. Nếu bạn lập công ty, bạn nên dùng email với tên miền công ty bạn, ví dụ như sales@saigonphoenix.com.
Thông thường, để có email tên miền riêng, bạn sẽ làm các bước sau:
  • Thuê hosting có Email server, mua tên miền và trỏ tới đây
  • Thiết lập các bản ghi Email (MX record) ở bảng điều khiển tên miền
  • Lập các tài khoản Email cho mọi người trong công ty (password là do bạn chỉ định)

Lập Email tên miền riêng với Gmail

Tuy nhiên, bạn có thể muốn sử dụng các tính năng của Gmail nhưng với Email tên miền riêng của bạn. Việc này rất dễ dàng. Bạn hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Đăng ký Google Apps (miễn phí)

Bạn vào trang web: http://google.com/a/ để đăng ký Google Apps bằng tài khoản Gmail bạn có. Bạn có thể mua tên miền luôn tại đây nếu muốn (mua bằng thẻ tín dụng với chi phí 10$/năm cho tên miền ".com").

Bước 2: Mua tên miền riêng

Bạn có thể mua ở bước 1 luôn hoặc mua tên miền riêng từ nhà cung cấp tên miền.

Bước 3: Đăng nhập trang quản lý tên miền, tạo các bản ghi MX (bản ghi mail)

Các bản ghi MX mà bạn cần tạo là các bản ghi sau (bạn cần xóa các bản ghi MX có sẵn nếu có):
Host = tên_miền_của_bạn, Type = MX, Value = ASPMX.L.GOOGLE.COM, Ưu tiên = 1
Host = tên_miền_của_bạn, Type = MX, Value = ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM, Ưu tiên = 5
Host = tên_miền_của_bạn, Type = MX, Value = ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM, Ưu tiên = 5
Host = tên_miền_của_bạn, Type = MX, Value = ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM, Ưu tiên = 10
Host = tên_miền_của_bạn, Type = MX, Value = ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM, Ưu tiên = 10

Tham khảo thêm: Google Support (Vi)

Bước 4: Đăng nhập Google Apps, tạo các tài khoản Email

Bạn sẽ tạo các tài khoản Email tên miền riêng cho mọi người, mật khẩu (password) do bạn chỉ định. Mọi người có thể thay đổi khi đăng nhập vào Gmail.

Sau khi tạo tài khoản, mọi người có thể đăng nhập từ trang gmail.com hoặc mail.tên_miền_của_bạn.com nếu bạn thiết lập bản ghi CNAME trỏ "mail" tới dịch vụ điện toán đám mây Google "ghs.google.com".

Comments