Kiểm tra xem hosting server có phải Unix không

Nếu bạn là người thuê hosting server thì không nói làm gì, nhưng giả sử có ai đó nhờ bạn quản trị trang web, và bạn cần tìm hiểu xem hosting server dùng hệ điều hành gì.

Để kiểm tra xem hosting server của bạn có phải là Unix không thì rất đơn giản: Do Unix phân biệt chữ hoa, chữ thường nên bạn chỉ cần tạo file TestPage.html và tải lên thư mục web (thường là thư mục "/www/" trong đó "/" là thư mục gốc). Sau đó bạn vào http://TÊNMIỀNCỦABẠN/testpage.html, nếu không được thì có nghĩa là hosting server của bạn phân biệt chữ hoa chữ thường và nó là Unix.

Tất nhiên là bạn phải đảm bảo là http://TÊNMIỀNCỦABẠN/TestPage.html xem được nội dung bình thường, nếu không là bạn tải lên sai thư mục hoặc là bạn tải lên không thành công.
Comments