LÀM WEB‎ > ‎

MẸO LÀM WEB
CÁC MẸO HTML

Bảng màu html


Thêm comment trong file html

<!-- comment-của-bạn -->

Các dấu ký tự trong html

  • Dấu trống (Space): &nbsp;
  • Xuống dòng: <br>
  • Lớn hơn: &gt;
  • Nhỏ hơn: &lt;
Tham khảo thêm: http://www.w3schools.com/html/html_entities.asp

Đường kẻ ngang


<hr>
Đường kẻ ngang với kiểu cách riêng, ví dụ:

<hr style="color:#ffa500;background-color:#ffa500;height:3px;width:100%;border-width:0;" noshade="noshade">

Bật đường link sang tab mới (Mở trang web ra trang mới)

Thông thường đường link sẽ có dạng:
  • <a href="URL-của-bạn">Đường link của bạn</a>
Khi nhấp chuột vào nó sẽ mở ra tại cửa sổ hiện thời. Nếu bạn muốn mở trong cửa sổ mới thì thêm thuộc tính target="_blank" như sau:
  • <a href="URL-của-bạn" target="_blank">Đường link của bạn</a>

CÁC MẸO VỀ WEB

Chèn link vào Google Spreadsheet

Tiếng Anh: Enter links in a Google spreadsheet
Bạn dùng cú pháp sau:
=hyperlink("www.google.com";"Tìm kiếm")
Trong đó tham số đầu tiên là URL, tham số thứ 2 là văn bản trong ô Speadsheet.