LÀM WEB‎ > ‎

MẸO GOOGLE SITES


Các mẹo Google Sites


Sao lưu (backup) Google Sites

Dùng Goolge Sites Liberation để Import/Export
>> Google Sites Backup: Import/Export
Đây là file JAVA để xuất Google Sites dưới dạng XHTML.

Hoặc bạn có thể sao cả trang web với HTTrack Website Copier: http://www.httrack.com/

Trang con (1): Thêm tên miền riêng
Comments