LÀM WEB‎ > ‎MẸO BLOGGER‎ > ‎

Xóa bóng/viền ảnh trên Blogger

15-02-2014
Khi đăng ảnh lên bài viết trên blogger của bạn, ảnh bị một viền mờ bao quanh (đổ bóng). Nếu bạn không muốn ảnh đổ bóng như vậy thì đây là cách.

Bạn có thấy viền và bóng bên ngoài ảnh?

Nếu bạn dùng giao diện cũ:
Đi tới Dashboard >> Template >> Customize >> Advanced >> Add CSS >> dán đoạn mã bên dưới, ấn Enter >> Apply to Blog.

Nếu bạn dùng giao diện Bloger mới:
Đi tới Dashboard >> Template >> Customize >> Advanced >> Add CSS >> dán đoạn mã dưới đây >> Apply to Blog.

Đoạn mã:

.post-body img, .post-body .tr-caption-container, .Profile img, .Image img,
.BlogList .item-thumbnail img {
  padding: 0 !important;
  border: none !important;
  background: none !important;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 0px transparent !important;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 0px transparent !important;
  box-shadow: 0px 0px 0px transparent !important;
}

Hình ảnh tham khảo (nhấp mở tab mới):
https://sites.google.com/site/sohosaigon/lam-web/meo-blogger/xoa-bong-vien-anh-tren-blogger/blogger-noimageshadow.PNG

(C) Saigon Phoenix

Tham khảo: How to remove Blogger Picture/Image Shadow and Border [here]