LÀM WEB‎ > ‎MẸO BLOGGER‎ > ‎

Gửi bài lên Blogger qua Email

25-02-2014
Đây là chức năng của Blogger trong Dashboard. Bạn đăng nhập vào Dashboard >> Cài đặt >> Điện thoại di động và email. Ở mục gửi bài bằng Email, bạn phải chọn secretWords (những từ bí mật) làm địa chỉ Email để gửi bài lên. Nó có dạng sau: [ID Gmail][secretWords]@blogger.com.

Màn hình cài đặt đăng bài bằng email

Khi click vào dấu ?, Blogger giải thích như sau:
Đăng bằng cách sử dụng email
Còn được gọi là Mail2Blogger. Sử dụng địa chỉ này để đăng trực tiếp văn bản và hình ảnh (có kích thước tối đa là 10MB) lên blog của bạn.


Bạn thấy có 3 lựa chọn đăng bài:
  • Xuất bản ngay lập tức
  • Lưu dạng bản nháp (draft) để bạn soạn lại trước khi đăng
  • Tắt

Thử nghiệm Mail2Blogger

Tôi dùng một Email không liên quan (cũng là Gmail) để soạn thảo Email và gửi về Email bí mật ở trên. Để thử tính năng định dạng, tôi cũng định dạng trong Email và còn gắn kèm file ảnh trong Email nữa như sau:


Kết quả khá hoàn hảo:


Căn lề, định dạng, đường link đều chuẩn như trong soạn thảo Email và ảnh đính kèm được đăng lên trên cùng. Một tính năng rất đáng sử dụng!

Tuy nhiên, bạn phải giữ bí mật secretWords, nếu không ai cũng có thể đăng bài lên blog của bạn đó!

(c) sohosaigon