LÀM WEB‎ > ‎MẸO BLOGGER‎ > ‎

Cách xóa Share buttons trên Blogger

15-03-2015

Share buttons là dòng nút để chia sẻ dưới mỗi bài viết hay trang:


Để xóa dòng này thì bạn hãy đăng nhập Blogger, chọn blog mong muốn để mở Dashboard. Chọn Layout (Bố cục):


Ở màn hình Bố cục (Layout) bạn sẽ thấy "Bài đăng trên Blog (Blog post)" và bên dưới có link "Chỉnh sửa (Edit)", nhấp để chỉnh sửa:


Bạn có thể bỏ hiển thị nút chia sẻ cũng như các mục khác.

(C) saigon phoenix