LÀM WEB‎ > ‎

MẸO BLOGGER

Lưu trữ trang blog của bạn / Export blog

Đăng nhập Blogger >> Cài đặt >> Khác >> Xuất blog

Có 3 lựa chọn: Nhập blog - Xuất blog - Xóa blog
Bạn có thể lưu blog về máy và tạo trang blog với các dịch vụ blog khác (bằng tính năng Import blog). Các tính năng nhập - xuất blog này cho phép bạn duy chuyển blog, copy blog hay thay đổi dịch vụ blog mà bạn đang sử dụng.

Chú ý: Chỉ lưu trữ nội dung, không lưu trữ định dạng và tủy chỉnh. Nếu bạn xuất sang blog mới bạn phải định dạng và tùy chỉnh lại.