LÀM WEB‎ > ‎

Hosting và Domain Name

Nếu bạn định học làm trang web thì có lẽ bạn sẽ phải biết về hai khái niệm: Hosting (không gian lưu trữ trang web) và Domain name (tên miền). Tôi sẽ giải thích một cách đơn giản nhất (vì tôi cũng không thể hiểu một cách phức tạp hơn!) về chúng.

Tên miền (Domain name)

Trang web của bạn cần có một địa chỉ để người dùng tìm đến, đó là tên miền. Ví dụ "saigonphoenix.com" là một tên miền ".com", còn "soho.saigonphoenix.com" là tên miền phụ của tên miền "saigonphoenix.com". Đây là địa chỉ chúng ta nhập vào các trình duyệt như Chrome, Firefox, Internet Explorer để xem trang web.
Như vậy một tên miền có thể gồm vô số tên miền phụ (tùy bạn tạo ra). Tên miền phải trỏ đến không gian lưu trữ của trang web mà bạn muốn cho người dùng xem. Bạn sẽ cần các bản ghi (record):
Tên miền => Trỏ tới địa chỉ máy chủ nào?
Có nhiều loại bản ghi mà tôi giới thiệu một số như sau:
  • A record: Trỏ tới một địa chỉ IP cụ thể (địa chỉ máy chủ)
  • CNAME record: Trỏ tới một địa chỉ web khác
  • MX record: Dùng trỏ tới máy chủ email
Để có tên miền bạn phải mua tên miền từ một nhà cung cấp nào đó (phải trả khoản phí theo năm). Khi bạn đăng ký tên miền, bạn sẽ được cung cấp địa chỉ trang web quản lý cũng username và password để đăng nhập. Bạn có thể vào đó sửa, thêm hay xóa các bản ghi.

Hosting (Không gian lưu trữ trang web)

Bạn đã viết trang web của bạn thì để sử dụng được bạn cần có một không gian lưu trữ trên internet, đó chính là Hosting. Bạn phải thuê Hosting từ dịch vụ cho thuê Hosting, tức là thuê không gian lưu trữ trên một máy chủ nào đó. Tất nhiên bạn có thể dùng máy tính nối nét của bạn để làm điều này, nhưng thường đòi hỏi kiến thức và cũng không ổn định khi truy cập. Khi thuê Hosting thì bạn được cung cấp địa chỉ số IP, bạn sẽ phải nhập địa chỉ này vào trong dịch vụ tên miền của bạn để khi người dùng gõ tên miền của bạn thì trang web của bạn sẽ hiện ra.
Bạn có thể thuê Domain Name và Hosting cùng một công ty, hoặc thuê riêng rẽ từ 2 công ty khác nhau.

Nếu bạn lập trình PHP

Nếu trang web của bạn sử dụng PHP thì bạn phải thuê dịch vụ Hosting có hỗ trợ PHP nếu không các chương trình bạn viết không hoạt động!
Tùy ngôn ngữ lập trình web bạn dùng mà bạn phải thuê Hosting có hỗ trợ tương ứng.

Bạn có thể tham khảo giá tên miền và hosting trên trang web của công ty Nhân Hòa: http://nhanhoa.com/

Nếu bạn dùng Blogger, Google Sites

Bạn sẽ có tên miền dạng XYZ.blogspot.com (Blogger) hay sites.google.com/site/XYZ.mà không cần đăng ký tên miền. Tất nhiên bạn có thể đăng ký tên miền riêng và chuyển chúng qua tên miền đó (thêm vào từ màn hình quản lý các dịch vụ trên).
Còn Hosting? Google cho bạn Hosting trên điện toán đám mây Google nên bạn không cần thuê Hosting riêng.

Nếu bạn dùng Wordpress

Có hai dạng:
(1) Nếu bạn dùng phần mềm Wordpress (tải từ wordpress.org) thì bạn cần thuê Hosting lưu trữ trang web có hỗ trợ PHP. Bạn cũng cần có tên miền riêng để trỏ tới không gian lưu trữ này.
(2) Nếu bạn dùng điện toán đám mây Wordpress (đăng ký người dùng tại wordpress.com): Bạn không cần thuê hosting cũng như tên miền riêng. Trang WordPress của bạn có dạng XYZ.wordpress.com. Tất nhiên bạn có thể mua tên miền riêng và lắp vào đó (Wordpress sẽ thu phí 10 ~ 20$).

Comments