LÀM WEB‎ > ‎

Đóng dấu watermark lên ảnh bằng Photoscape

04-03-2014
Bước 0: Tạo hình watermark, ví dụ bằng Inkscape hay Gimp. Xuất ra file ảnh riêng.
Bước 1: Mở Photoscape, từ vòng tròn Menu chọn "Editor".

Bước 2: Mở ảnh cần đóng dấu từ cây thư mục bên tay trái và chọn ảnh để biên tập hoặc kéo thả ảnh vào cửa sổ Photoscape.
Bước 3: Đi tới tab "Object" bên dưới cửa sổ biên tập và nhấp chuột vào biểu tượng "Photo". Chọn "Photo..." từ menu hiện ra.

Bước 4: Tìm tới file ảnh muốn đóng dấu thành watermark lên ảnh đang biên tập. Nhấp "OK" để chọn watermark đó.
Bước 5: Nhấp đúp ảnh watermark để tùy chỉnh độ đục (opacity), kích thước, ...

Bước 6: Kéo thả watermark tới vị trí bạn mong muốn. Nên chọn vị trí hợp lý để những kẻ định ăn cắp bài viết không xóa được watermark ra khỏi ảnh.
Bước 7: Bạn cũng có thể thêm văn bản bằng menu Object >> Text. Việc này tăng cường cho việc đóng dấu bản quyền lên ảnh của bạn.

(c) saigon phoenix