IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Backup trang Web, FB

Việc tải toàn bộ trang web giúp bạn có thể lướt web offline hay sao lưu (back up) trang web (nội dung trang web) của bạn. Dưới đây là một số phần mềm để làm việc này.

Công cụ tải toàn bộ trang Web

HTTrack Website Copier

Phần mềm miễn phí GPL

WinWSD WebSite Downloader

Miễn phí
Tải về: CNET

SurfOffline 2.1 - Website downloader

Shareware dùng thử 30 ngày

Internet Download Manager

Dùng thử 30 ngày
Dùng chức năng "Site Graber" của IDM bạn sẽ tải được trang web về máy.

Backup (Sao lưu) Facebook của bạn

  • Nút Setting (bánh răng) >> Account Settings >> General >> Download a copy of your Facebook data >> Start My Archive
Link download bản sao lưu dữ liệu Facebook sẽ được gửi về Email cho bạn sau khi Facebook chuẩn bị dữ liệu download cho bạn xong.

Backup Facebook Fanpage

Facebook không có chức năng cho bạn backup Fanpage. Bạn có thể sử dụng dịch vụ miễn phí Backupify để backup các trang Fanpage của bạn, đặc biệt các trang liên quan tới business.

Sau khi đăng nhập và cung cấp tài khoản đăng nhập trang mạng xã hội của bạn (ví dụ Facebook, Flickr, ...), sau đó bạn chọn backup hàng tuần (weekly) hay hàng ngày (daily). Backupify sẽ backup dữ liệu cho bạn và gửi mail thông báo khi backup xong.
Sau khi thiết lập xong tài khoản, bạn có thể xem lịch sử sao lưu (backup) hay tải file backup về máy. Nếu tài khoản của bạn gặp vấn đề, Backupify sẽ khôi phục trang mạng xã hội cho bạn.

Backup Blogger (blogspot)

Sao lưu nội dung các bài viết, không phải bố cục trang blogger.
  • Trang quản trị blog >> Cài đặt >> Khác >> Xuất blog (Export)


Comments