Trao đổi tệp tin giữa PC và thiết bị Android với Google Drive

24/02/2014
Giả sử bạn cần gửi ảnh từ thiết bị Android tới PC. Cách nào nhanh chóng nhất?
Có một số cách:
  • Dùng cáp truyền dữ liệu
  • Gửi qua Email
  • Gửi qua Bluetooth (cần bật Bluetooth trên PC)
Bài này hướng dẫn cách chia sẻ file giữa thiết bị Android và PC sử dụng Google Drive. Trước hết, hãy cài ứng dụng Google Drive lên thiết bị Android. Có 2 cách để đưa ảnh lên Google Drive.

Cách 1

Chọn ảnh muốn đưa lên từ thư viện. Chạm vào nút chia sẻ và chọn Google Drive. Bạn cũng có rất nhiều cách chia sẻ khác như gửi qua Gmail. Bạn cũng có thể chia sẻ qua Picasa của tài khoản Gmail trên thiết bị.


Cách 2

Mở app Google Drive, chọn file để tải lên.

Một cách khác để chia sẻ là sử dụng chia sẻ bằng Gmail nhưng sử dụng Google Drive sẽ giúp quản lý file thuận tiện hơn do bạn có thể tải lên thư mục mong muốn.

(C) soho saigon