IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Phần mềm làm việc nhóm Groupware

Groupware là tên gọi chung của phần mềm làm việc nhóm, giúp cho các nhóm có thể liên lạc, trao đổi, cộng tác công việc với nhau từ xa. Ví dụ một công ty thiết lập Groupware giúp các nhân viên có thể trao đổi trực tiếp trên đó thông qua trình duyệt của mình hay trao đổi công việc khi vẫn còn đang ở nhà.

Các Groupware miễn phí

Bạn cần có một server và cài chúng lên
Ví dụ: horde

Dịch vụ cung cấp Groupware

Ví dụ Cybozu, groupware hàng đầu tại Nhật: Đăng ký tài khoản và công ty Cybozu cung cấp máy chủ cho Groupware của bạn hay công ty bạn.
Có thể dùng thử miễn phí 30 ngày. Để sử dụng, cần trả 500 yên/tháng ~ cho mỗi user.

Comments