IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Phần mềm Anti-KeyLogger

Phần mềm Anti-KeyLogger là phần mềm chống lại KeyLogger. KeyLogger là phần mềm được bí mật cài và chạy trên máy tính của bạn, ghi lại (log) mọi thao tác phím (key) của bạn, bao gồm cả username, password, thông tin ngân hàng mà bạn gõ vào, v.v... KeyLogger thường được dùng để đánh cắp thông tin mật của bạn. Nó còn có thể chụp ảnh màn hình và gửi đi qua mạng Internet.
Để đề phòng KeyLogger, bạn nên dùng bàn phím ảo On-Screen Keyboard. Tuy nhiên, đây không phải cách chắc chắn sẽ không bị KeyLogger ghi lại. Và có thể mỗi khi bạn nhấp chuột, ảnh màn hình sẽ được chụp lại và gửi đi.

Dưới đây là một số phần mềm AntiKeylogger.

SpyShelter: Miễn phí / Trả tiền

Tải về tại: http://www.spyshelter.com/download.php

SUPERAntiSpyware: Miễn phí / Trả tiền

Tải về: http://www.superantispyware.com/?rid=3324


Tham khảo:
Comments