IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Mua hosting cho trang web ở đâu?

Hosting là nơi lưu trữ cho trang web (các file của trang web), email, cơ sở dữ liệu (database), v.v... của bạn. Bạn phải có tên miền (domain name) ví dụ saigonphoenix.com và trỏ vào hosting của bạn.
Một số thuật ngữ khi lựa chọn hosting (lưu trữ web):
  • MySQL: Số lượng cơ sở dữ liệu
  • Addon domain: Số tên miền có thể gắn vào hosting của bạn, ví dụ tên miền Addon là 2 thì bạn có thể dùng hosting của bạn cho 2 tên miền, ví dụ abc.com và xyz.com.
  • Subdomain: Số tên miền phụ cho tên miền của bạn. Tên miền phụ là tên miền ví dụ như soho.saigonphoenix.com (tên miền chính là saigonphoenix.com).
  • Email: Số tài khoản Email mà bạn có thể thiết lập

Dưới đây là một số công ty cung cấp hosting tại Việt Nam.

Nhân Hòa nhanhoa.com


P.A Vietnam pavietnam.net


Mắt Bão matbao.net


Máy Chủ Việt viethosting.vn


Ánh Sáng Việt hostvn.net