Chuyển đĩa DVD thành file MP4

Phần mềm sử dụng là HANDBRAKE

Tải về cài vào máy và chạy, chọn Source là đĩa DVD bạn định chuyển thành định dạng MP4.

Chú ý là có một số đĩa DVD phần mềm không quét được nên bạn cần phải decrypt nó rồi copy thành một Folder trên ổ cứng.

Sau đó, tại Handbrake bạn chỉ cần chọn Folder đó là được.

Lựa chọn Source:
  • Ổ đĩa DVD (kể cả ổ đĩa ảo)
  • Folder
  • File

Lựa chọn chất lượng video

"Quality" chọn khoảng 20 là được (mặc định là 26). Chọn Constant Quality càng nhỏ thì size file MP4 càng lớn (nếu là 0 thì là lossless, file size sẽ lớn hơn nhiều lần đĩa DVD).
Nên chọn khoảng 18 - 26. Chọn 20 thì DVD 4GB sẽ cho ra MP4 700MB.

Mẹo chuyển DVD

Vì các đĩa DVD đa phần đều được mã hóa nên cần decrypt trước (ví dụ thành file ISO trên máy). Mount file ISO này vào ổ ảo rồi copy thư mục VIDEO ra. Sau đó, dùng Handbrake để chuyển thư mục ra MP4 (tự động nhận mọi Chapter).

Bạn có thể cần DVD Decrypter để decrypt đĩa DVD vật lý trước thành file ổ ảo ISO.