Xóa dữ liệu khi bán máy tính

Khi bạn bán máy tính, coi chừng dữ liệu cá nhân của bạn bị rò rỉ. Bạn cần xóa các dữ liệu cá nhân bằng phần mềm xóa chuyên dụng (ví dụ Eraser Portable) trước khi bán máy tính đi. Nói tóm lại, bạn cần "dọn dẹp" máy tính một cách triệt để. Dưới đây, tôi liệt kê những thứ bạn cần xóa.

Ổ ĐĨA (DRIVES)
 • C: Backup and Delete
 • D:
 • E:
 • F:
THƯ MỤC CÁ NHÂN
 • My Document:
 • My Pictures:
 • My Sounds:
 • Desktop:
 • Downloads:

TRÌNH DUYỆT (BROWSER)
Xóa Bookmark:
 • Chrome bookmark:
 • Firefox bookmark:
 • IE bookmark:

Xóa History, saved passwords, accounts (Gmail, Facebook, ...), forms, ...:
 • Chrome:
 • Firefox:
 • IE:

XÓA DỮ LIỆU CHƯƠNG TRÌNH
 • Xóa Stickies:
 • Xóa Todo List (nếu có):
 • Xóa Recent Files của Word, Excel, Powerpoint:
 • Xóa Recently opened files của Windows Media Player, ...:
 • Xóa account trên phần mềm FTP:

SAO LƯU DRIVERS VÀ DANH SÁCH SOFTWARE QUAN TRỌNG
Để nhớ cài chương trình gì.
 • Drivers:
 • Danh sách software: Chrome, Office, ...

GỠ BỎ CÁC PHẦN MỀM
Lập danh sách các phần mềm không cần thiết hay chứa dữ liệu cá nhân và xóa bỏ chúng. Ví dụ phần mềm Yahoo Messenger thì cần vào Program Files tới thư mục của YM và xóa hoàn toàn.


(C) Soho