Upgrade từ Windows 8.0 lên Windows 8.1

07/01/14
>> Hướng dẫn của Microsoft

Để update Windows 8.0 Single lên 8.1 Single (miễn phí), bạn vào màn hình Start và chọn Store. Bạn sẽ tìm thấy lựa chọn nâng cấp lên Windows 8.1.


Tuy vậy, có thể bạn không thấy lựa chọn này. Đó là do bạn chưa cập nhật các bản cập nhật mới nhất của Windows. Do đó, bạn phải vào Control Panel >> Windows Update >> Check for updates. Bạn sẽ nhận được danh sách các bản cập nhật (dạng KB12345678) và phải install chúng trước rồi mới có option để nâng cấp lên Windows 8.1.

Để nâng cấp, cần tải về 3.5 GB nên máy phải trống hơn số này. Tổng cộng việc tải và cài của tôi mất khoảng 6 tiếng (8 rưỡi tối tới 2 rưỡi sáng), có thể do đường truyền yếu (sự cố đứt cáp). Sau khi gần kết thúc, Windows yêu cầu đăng nhập hoặc khởi tạo tài khoản Microsoft (tài khoản Hotmail).

Trở về với local account từ Microsoft live account

Sau đó mới phiền. Khi bạn đăng nhập thì không phải bằng username và password cũ nữa mà đăng nhập bằng hotmail (Windows nói để đảm bảo security). Tôi muốn log in theo kiểu cũ (chắc chắn rồi!) nên tôi search "change to local account in Windows 8.1" và tìm thấy hướng dẫn này.

Cách làm: Control Panel >> Accounts >> Other accounts >> Ad an account >> Sign in without a Microsoft account >> Local account => Tạo tài khoản local để đăng nhập.

Có lẽ Microsoft muốn mọi người đăng nhập bằng Microsoft Live chỉ để nhiều người tải apps từ Windows Store hơn.

Các thay đổi trong Windows 8.1

Có một số thay đổi không đáng kể (trừ việc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft ở trên):
  • Hình nền đăng nhập thay đổi (hình cũ đẹp hơn!)
  • Xuất hiện nút Windows ở góc trái bên dưới, khi ấn vào đây sẽ về màn hình Start
  • Click phải nút Windows sẽ ra một danh sách lựa chọn (ảnh)

Nút Windows
Menu nhấp phải nút Windows
Nhìn chung, không có quá nhiều thay đổi.

(C) SOHO
Comments