Thay đổi User Agent để xem trang web di động

Một số trang web dành cho smart phone và các thiết bị di động không cho bạn xem từ máy tính (PC), do đó bạn cần thay đổi User Agent để truy cập như smart phone. Đây cũng là cách để bạn thử xem giao diện trang web như trên iPhone hay điện thoại Android.

User Agent Switcher cho Firefox

Đây là add-on của trình duyệt Firefox. Bạn có thể cài vào Firefox bằng cách mở URL sau trên trình duyệt Firefox:
Bạn có thể vào Công cụ >> Chọn User Agent là iPhone 3.0.

Để thêm User Agent cho Android, bạn vào Công cụ >> Default User Agent (hoặc UA đang chọn) >> Edit User Agents... >> New >> New User Agent...
Cần nhập User Agent string vào phần User Agent, có thể search trên Internet để lấy các string này của Android.
Ví dụ:

Phony 3.6

Bạn có thể dùng Phony để giả lập iPhone, Android, IE, v.v...

(C) SOHO
Comments