Thay đổi hình nền màn hình chào Windows 8

Bạn có thể thay đổi hình nền màn hình chào Windows 8 như sau:

Di chuột tới góc dưới bên phải màn hình để hiện Charms, chọn "Settings".
Chọn "Change PC Settings":


Nhấp chuột "Lock Screen":


Chọn hình nền mong muốn hoặc duyệt (browse) hình trên máy của bạn:

thay đổi nền lock screen windows 8

01-03-2014