Sửa lỗi "USB Device Not recognized"

26/11/2013
Mô tả:
Hệ điều hành: Windows 7, Windows 8
Nội dung lỗi: Máy liên tục báo USB Device Not recognized dù các thiết bị USB (chuột wireless) hoạt động bình thường.

Lý do: Thường là do Windows nhận 1 thiết bị (chuột wireless chẳng hạn) thành 2 thiết bị khác nhau, do đó 1 thiết bị không thể nhận được.

Cách xử lý: Xóa thiết bị không tồn tại tại Device Manager.

Cụ thể: Nhấp phải Computer chọn Manage... rồi chọn Device Manager (màn hình dưới đây). Tìm tới mục Universal Serial Bus Controllers, xóa bớt một USB Generic Hub chẳng hạn. Bạn có thể uninstall các thiết bị và sau đó để Windows tự cài lại. Bạn có thể biết là mục nào lỗi bằng cách rút thiết bị USB ra và xem bị mất mục nào, từ đó mà xóa mục tương tự còn lại là sẽ giải quyết được vấn đề.

Device Manager
(Control Panel >> System and Security >> System >> Device Manager)

Trường hợp của tôi, có 2 mục "USB Composite Device" khi cắm wireless adapter của chuột wireless, khi rút ra thì còn 1 mục. Do đó, khi cắm wireless adapter của chuột vào, tôi xóa mục "USB Composite Device" ở trên bằng cách click phải chọn "Uninstall...". Vấn đề được giải quyết.

Ở trang hỏi đáp của Microsoft còn hướng dẫn một cách là rút dây nguồn máy tính ra (không phải khởi động lại hay tắt máy tính) vì một số máy tính có chức năng nhớ thiết bị đã cắm vào và khi bạn rút nguồn thì các thiết bị không nhận được sẽ bị "quên". Bạn có thể thử cách này xem sao. [Trang ngoài]

Đã thử cách rút dây nguồn này và thực sự có hiệu quả. Thứ tự làm như sau:
Bước 1: Rút thiết bị USB gây lỗi ra (ví dụ wireless adapter của chuột wireless). (Lỗi là do máy nhận 1 thiết bị như thiết bị mới nên thành 2 thiết bị, thành ra có một thiết bị như bị lỗi chứ thực ra vẫn chỉ là 1 thiết bị)
Bước 2: Rút dây nguồn máy tính ra. Máy tính vẫn chạy nhờ pin.
Bước 3: Cắm thiết bị vào máy lại. Đến đây là xong.

Nội dung message lỗi sẽ như sau:
USB Device Not Recognized
One of the USB devices attachted to this computer has malfunctioned, and Windows does not recognize it.
For assistance in solving this problem, click this message.

Đã giải quyết! ↓

23/02/14

CÁCH SỬA LỖI "USB NOT RECOGNIZED" MỚI NHẤT

Các cách trên không thực sự giải quyết vấn đề và lỗi vẫn xuất hiện lại.
  • Cách xử lý tiện nhất: Bật cửa sổ lỗi lên và kéo cửa sổ cho khuất trên màn hình cho đỡ vướng mắt.
Nhưng tôi muốn sửa triệt để để không bị pop-up message lỗi nữa.
Máy của tôi có 2 cổng USB:
  • Cổng USB 2.0: Cắm adapter của wireless mouse
  • Cổng USB 3.0: Cắm USB Hub ra 4 cổng, trên đó có 1 cổng cắm adapter của wireless keyboard
PHÁN ĐOÁN LỖI: Có lẽ do nhận thức không đúng USB Hub.
Chú ý: Tôi thao tác sửa lỗi khi ngắt dây nguồn máy tính và chạy bằng pin. Tôi chưa thử khi cắm dây nguồn nhưng có lẽ cũng có kết quả tương tự.

Bước 1:
Khi message lỗi hiện pop-up (và liên tục rất khó chịu!), bạn hãy nhấp phải chuột vào Computer, chọn Manage, trong màn hình Computer Management, chọn Device Manager, mở rộng phần "Universal Serial Bus controllers", bạn có thể thấy như sau:

sửa lỗi usb device not regconized
Nhấp mở trong cửa sổ mới

Point: Bạn có thấy có 3 mục Generic USB Hub không? Một trong các mục này là lỗi vì USB Hub đó không tồn tại. Lỗi này xảy ra có lẽ là do một USB Hub bị nhận thành 2 thiết bị Hub khác nhau và do đó, máy tính tưởng là Hub cũ (thật ra vẫn là một Hub) bị lỗi.
Ở mục vàng là "Unknown USB Device" chính là lỗi tưởng nhầm thiết bị (thực chất là USB Hub cũ) vẫn đang kết nối. Không cần phải chú ý mục vàng này.

Bước 2: Disable thiết bị không tồn tại
Chú ý: Nếu bạn click phải thiết bị và chọn "Update Driver Software" thì máy sẽ thông báo là driver đang up-to-date và không có gì thay đổi. Còn nếu bạn Update Driver cho "Unknown USB Device" thì cửa sổ update sẽ chạy mãi không tắt được. Do đó, "Update Driver Software" không giải quyết vấn đề.

Ở đây, tôi chọn Generic USB Hub bên dưới cùng và chọn "Disable":

sửa lỗi usb device not regconized
Nhấp chuột phải và chọn "Disable"

Thiết bị Generic USB Hub này sẽ bị Disable (vô hiệu hóa) như thế này (có mũi tên chỉ xuống);

https://sites.google.com/site/sohosaigon/it---tools/meo-may-tinh/sua-loi-usb-device-not-recognized/usbErrorFix1.PNG
Nhấp mở trong tab mới

Cửa sổ lỗi Pop-up sẽ biến mất vì không còn thiết bị nào bị lỗi nữa.

BƯỚC 3: CÁC CHÚ Ý

Chú ý 1: Chắc bạn thấy có tới 3 "Generic USB Hub", vậy chọn cái nào Disable? Câu hỏi thú vị. Vấn đề ở đây là, với các USB Hub đang sử dụng thì bạn không Disable được. Tôi đã chọn USB Hub khác và nhấp phải, không có lựa chọn "Disable":

sửa lỗi usb device not regconized
Không có lựa chọn Disable cho Hub đang hoạt động!

Vì thế, bạn không lo sẽ Disable nhầm. Mà nếu có thể, thì bạn có thể thử từng thứ một cũng không sao, chỉ cần Enable sau đó với các thiết bị đang hoạt động là được.

Chú ý 2: Thay vì Disable thì bạn có thể Uninstall chắc cũng không sao.

Chú ý 3: Khi sửa lỗi, bạn có thể rút hết các thiết bị USB đang cắm vào cổng USB, các mục Generic USB Hub tương ứng sẽ biến mất ở màn hình "Device Manager". Việc này có thể giúp bạn dễ thử Disable từng USB Hub hơn.

Hi vọng sẽ giúp các bạn sửa lỗi "USB Device Not Regconized"!

(C) Soho Saigon