Lỗi webcam không hoạt động sau khi nâng cấp Windows 8.0 lên 8.1

01-03-2014
Mô tả: Sau khi nâng cấp (upgrade) Windows từ 8.0 lên 8.1 thì webcam tích hợp trên laptop (built-in webcam) không hoạt động nữa. Các phần mềm webcam báo không có webcam. Device Manager không có mục Imaging Devices.

Máy của tôi: HP ultrabook và webcam tích hợp là "HP TrueVision HD Webcam".

Hiện tượng này xảy ra trên rất nhiều dòng máy như Sony, Lenovo, Dell, HP, ThinkPad, Acer,..., trên nhiều loại webcam cũng như một loạt phần mềm như Skype.

Ghi chú: Có vẻ built-in webcam không hoạt động ngay từ Windows 8.0. Tôi đã không kiểm tra khi chưa nâng cấp.

Giải pháp: Hiện đang tìm giải pháp khắc phục.