Danh sách backup máy tính khi cài lại Windows

22/02/14
Bạn cần cài lại máy tính (để máy hoạt động tốt hơn, nhanh hơn, nhẹ hơn).
Khi bạn cài lại hệ điều hành cho máy tính, bạn cần sao lưu (backup) các dữ liệu quan trọng. Việc này để:
 • Tránh mất dữ liệu nếu quá trình cài có trục trặc hay bạn format ổ đĩa
 • Thuận tiện cho bạn khi thao tác trên máy mới
 • Tránh cài đặt nhầm ổ đĩa, v.v...

Backup Windows license
Khi sử dụng Windows bản quyền, bạn cần lấy thông tin bản quyền để cài vào máy mới. Các thông tin cần lấy như Product ID, License Key, v.v...
Để làm việc này, bạn cần dùng các phần mềm như Magical Jelly Bean Keyfinder.
 • Backup Windows license:

Quét virus trước khi backup
Sử dụng phần mềm Antivirus trên máy để quét các ổ. Việc này cũng mất thời gian nhưng là biện pháp an toàn để file không bị nhiễm virus trước khi sao lưu. Giả sử bạn có 3 ổ đĩa (logic) là C, D, E (trong đó D, E là dữ liệu):
 • Quét virus ổ C:
 • Quét virus ổ D:
 • Quét virus ổ E:
Chú ý là bạn cài lại Windows vào ổ C, còn D và E để nguyên. Nhìn chung, không cần format ổ C mà cài thay thế. Dữ liệu cũ sẽ nằm trong thư mục "Windows.old". Sau khi cài thành công, có thể xóa thư mục này đi.

Kiểm tra kích thước các ổ đĩa (hard-drive sizes)
Mục đích: Để nắm được ổ C là ổ nào, khi cài tránh nhầm lẫn ổ đĩa.
 • Drive C's size:
 • Drive D's size:
 • Drive E's size:

Sao lưu dữ liệu chương trình
Bạn có thể sử dụng các chương trình như Stickies và các ghi nhớ trên màn hình. Bạn cần sao lưu chúng vào file txt hay Word chẳng hạn.
 • Sao lưu Stickies:
 • Sao lưu ToDo, Schedule:
 • Sao lưu các dữ liệu chương trình khác:

Danh sách chương trình (program list)
Mục đích: Để biết bạn đang xài app/program nào và cài vào máy sau khi cài hệ điều hành.
Bạn hãy mở Control Panel >> Programs >> Programs and Features hay tương tự và chụp ảnh màn hình lại các chương trình trong máy. Có thể sử dụng Snipping Tool của Windows để chụp. Có thể phải lưu nhiều ảnh do nhiều chương trình.
 • Program List:

Sao lưu bookmark các trình duyệt
 • Chrome bookmark:
 • IE bookmark:
 • Firefox bookmark:

Sao lưu các thư mục cá nhân
 • Desktop:
 • My Documents:
 • My Pictures:
 • My Sounds:
 • Downloads:

Sao lưu các file quan trọng
 • Drive C:
 • Drive D:
 • Drive E:

Xóa dữ liệu, thông tin cá nhân
 • Delete Desktop, Download, ....
 • Delete files on drive C, D, E, ....
 • Clear Chrome's history, forms, passwords, ...


(C) Soho Saigon