Cài Windows 7 bằng ổ USB

Giả sử bạn có đĩa DVD Windows 7 hay file ISO của Windows 7 và bạn muốn tạo USB chứa Windows 7 có thể boot được để cài Windows từ ổ USB của bạn. Dưới đây là vài cách đơn giản (có nhiều cách và nhiều phần mềm cho việc này) và bạn cần có một máy tính đang chạy Windows để thực hiện việc tạo USB cài Windows 7 của mình.

Cách 1: Không dùng công cụ
>> Xem bài viết tiếng Anh trên maximumpc: How To: Install Windows 7 from a USB Key!

Bạn cần: USB 4GB, WinRar, Windows (7 hoặc Vista).

Bước 1: Format ổ USB

 • Cắm USB vào máy
 • Chạy Command Prompt (cmd.exe) với quyền Administrator, có thể mở hộp Run và gõ vào "cmd" (không dấu nháy kép) rồi Enter hay chắc ăn hơn là vào C:\Windows\system32, nhấp phải lên cmd.exe chọn "Run as administrator".
 • Gõ lệnh diskpart để vào lệnh Disk Partition
 • list disk để liệt kê danh sách ổ cứng, chú ý số thứ tự ổ cứng của USB của bạn nhé, ví dụ Disk 3. Cần chú ý số GB và chắc chắn nếu không bạn format nhầm ổ và mất dữ liệu.
 • Gõ: Select Disk #, thay dấu "#" bằng số hiệu ổ cứng, ví dụ Select Disk 3
 • Gõ: Clean, để xóa mọi pattition trên USB nếu có
 • Gõ: Create Partition Primary (tạo partition thành chính)
 • Gõ: Select Partition 1 (chọn partition mới)
 • Gõ: Active (kích hoạt)
 • Format FS=NTFS (format partition với định dạng NTFS, cần vài phút)
 • Assign (gán tên cho ổ đĩa, ví dụ ổ F)
 • Exit (thoát)

Bước 2: Làm USB có thể khởi động được (bootable)

 • Cho đĩa DVD Windows vào máy, copy hết nội dung vào một thư mục, ví dụ Windows 7 trên Desktop.
 • Chạy "cmd.exe" với quyền Administrator (như trên). Dùng lệnh "cd" vào thư mục chứa Windows 7 đã copy ra. Ví dụ "cd C:\Users\USERNAME\Desktop\Windows 7". Bạn đang ở thư mục này trong cửa sổ Command Prompt (cmd.exe). Gõ các dòng lệnh sau:
 • cd boot (vào thư mục "boot")
 • bootsect.exe /nt60 F: (ở đây F là tên ổ được phân cho USB của bạn ở bước trên)

Chú ý: bootsect sẽ không hoạt động nếu máy bạn chạy Windows 32 bit trong khi bootsect trong đĩa cài Windows là 64 bit.

Bước 3: Nạp file cài vào USB

Copy toàn bộ nội dung Windows 7 (từ thư mục đã copy từ đĩa vào máy ở bước trên) vào USB. Dùng tính năng kéo thả của Windows để copy là được.

Thế là bạn đã có USB để cài Windows. Khi muốn cài, hãy thay đổi thứ tự boot (boot order) sang USB Storage Device (khi máy khởi động hãy ấn F2 để vào Menu - ấn phím nào sẽ tùy dòng máy chứ không nhất định là F2).


Cách 2: Dùng Win 7 USB Download Tool
Yêu cầu: Bạn phải tải Windows 7 USB/DVD Download Tool về từ Microsoft (ấn vào đây để tải ngay). Cần USB 4GB trở lên, đĩa DVD Windows 7 hay file ISO của Windows 7.
Trước hết, bạn phải tạo ISO image của đĩa Windows 7 (nếu có rồi thì không cần).
Chạy Windows 7 USB/DVD Download Tool, chọn file ISO vừa tạo, chọn USB bạn muốn làm thành USB cài Windows 7 và làm theo các hướng dẫn.
Comments