Cách vào facebook bị chặn 2016

Cách đơn giản nhất là dùng Google DNS 8.8.8.8 và 8.8.4.4. Xem ảnh dưới đây.


Chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), ấn Properties và nhập Google DNS như bên dưới.

Địa chỉ DNS khác của Google để dự bị là 208.67.222.222 (chính) và 208.67.220.220 (phụ).

Tuy nhiên, với máy bộ bạn mua ở Việt Nam thì có thể cách trên vẫn không vào được Facebook. Lý do là vì những máy này đã được cấu hình sẵn để vào Facebook theo kiểu cũ là biên tập file "hosts".
Do đó, bạn phải thay đổi lại file hosts này (đừng xóa mà chỉ xóa nội dung bên trong).

Để kiểm tra, bạn hãy ấn Windows + R để mở Run và gõ "cmd" (không dấu nháy kép) để mở màn hình Command. Sau đó gõ dòng lện ping facebook.com. Nếu trả lại địa chỉ IP ví dụ 173.252.100.26 thì và "unreachable" (không thể kết nối) thì nghĩa là bạn cần thay đổi file host.

Trong Windows 7 bạn hãy mở Drive C > Windows > System32 > Drivers > etc > hosts.
Trước hết hãy sao lưu file hosts (ví dụ kéo thả để tạo bản Copy).
Mở notepad bằng Windows + R và tại hộp Run gõ notepad vào. Kéo thả file "hosts" vào notepad.
Nội dung bạn sẽ thấy tương tự dưới đây:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost

207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 photodex.com
127.0.0.1 www.photodex.com

127.0.0.1 insider.msg.yahoo.com
127.0.0.1 admicro2.vcmedia.vn
127.0.0.1 admicro1.127.0.0.1 ad.yieldmanager.com
127.0.0.1 logging.admicro.vn
127.0.0.1 adnetwork.vn
127.0.0.1 cpx.polyad.netvcmedia.vn

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com
173.252.100.26 www.login.facebook.com
173.252.100.26 login.facebook.com
173.252.100.26 apps.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.100.26 vi-vn.facebook.com
173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 upload.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com
173.252.100.26 pixel.facebook.com
173.252.100.26 logins.facebook.com
173.252.100.26 graph.facebook.com
173.252.100.26 developers.facebook.com
173.252.100.26 error.facebook.com
173.252.100.26 register.facebook.com
173.252.100.26 blog.facebook.com
173.252.100.26 channel.facebook.com
173.252.100.26 connect.facebook.com
173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

Xóa hết các phần thiết lập IP đi chỉ để lại phần comment (bắt đầu bằng dấu #) ở trên, hoặc xóa hết cũng được.
Nội dung file hosts sau khi xóa:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost

Kiểm tra bằng cách truy cập facebook.com.