Sử dụng BitLocker trong Windows 8 Single

26-11-13
Bạn chỉ dùng được BitLocker để mã hóa ổ cứng chỉ trong một số phiên bản Windows:
- Windows 7 bản Professional trở lên
- Windows 8 bản Pro
- Một số bản Windows cho máy chủ

Bạn có thể mã hóa BitLockr cho ổ USB bằng nhấp phải và chọn Turn on BitLocker trong các phiên bản Windows trên. Với ổ cứng, bạn có thể bật BitLocker bằng Start >> Control Panel >> System and Security >> BitLocker Drive Encription >> Turn on BitLocker... cho mỗi đĩa cứng.

Như vậy, Windows 8 Single không thể mã hóa ổ cứng hay ổ USB bằng BitLocker. Tuy nhiên, nếu bạn đã mã hóa ổ USB rồi thì cắm vào Windows 8 Single vẫn sử dụng bình thường. Bạn vẫn mở được ổ USB, đọc và ghi dữ liệu như cách bạn vẫn làm trên máy tính dùng mã hóa BitLocker.