IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Đăng nhập nhiều Gmail cùng lúc

Chắc sẽ có nhiều lúc bạn cần phải đăng nhập (log in) một tài khoản Gmail khác mà không muốn đăng suất (log out) tài khoản Gmail hiện tại của bạn. Vì các trình duyệt (browser) ghi nhớ phiên làm việc (session) nên bạn có mở cửa sổ mới hay tab mới thì trình duyệt vẫn mở Gmail hiện tại của bạn.

Đăng nhập 2 tài khoản Gmail trên Chrome
Để đăng nhập tài khoản Gmail khác, bạn hãy mở cửa sổ Chrome ở chế độ duyệt web riêng tư (Private Browsing): Nút Option >> Cửa sổ ẩn danh mới (Hay Incognito Window); Hoặc ấn Ctrl + Shift + N.
Cửa sổ này sẽ không dùng session cũ nên bạn có thể đăng nhập tài khoản Gmail mới tại đây.

Đăng nhập 2 tài khoản Gmail trên Firefox
Cũng tương tự như trên, bạn mở Firefox và mở cửa sổ Firefox khác rồi chọn "Start Private Browsing" (Duyệt web riêng tư), hoặc ấn Ctrl + Shift + P, bạn có thể đăng nhập 2 tài khoản trên 2 cửa sổ này.

Nếu kết hợp hai cách trên, bạn có thể đăng nhập 4 tài khoản Gmail cùng một lúc. Tuy nhiên, mở 2 trình duyệt cùng lúc có thể gây chậm máy.
Comments