Picasa

Picasa là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ ảnh của Google. Bạn có thể lưu trữ ảnh trực tuyến, sắp xếp vào album, chỉnh sửa ảnh, cắt ảnh, v.v... trực tiếp trên trình duyệt. Bạn cũng có thể tải phần mềm Picasa về máy và đồng bộ hóa với tài khoản Picasa.

Cách sử dụng

Đăng nhập Picasa bằng tài khoản Gmai của bạn.
Tải ảnh lên bằng trình duyệt: picasaweb.google.com

Nếu bạn muốn sử dụng phần mềm Picasa trên máy, tải về: http://picasa.google.com/

Để tìm hiểu cách sử dụng ảnh Picasa trên Blogger, Google Sites hay các trang web (sử dụng URL của ảnh), hãy tham khảo bài viết sau của Soho Saigon:

Soho Saigon
Comments