Flickr của Yahoo

Tạo tài khoản và đăng nhập

Bạn cần tạo tài khoản Yahoo để sử dụng Flickr: https://www.flickr.com/

>> Giới thiệu về Flickr trên Wikipedia.

Với tài khoản miễn phí, người dùng chỉ xem được 200 ảnh gần nhất mà họ đã truyền lên. Những hình cũ hơn không bị xóa, và vẫn có thể xem được qua URL (ví dụ liên kết từ trang web khác); tuy nhiên, họ sẽ không còn có thể tiếp cận vào thẻ hình hoặc sửa chữa nó từ tài khoản Flickr được nữa. Tài khoản miễn phí không hoạt động trong 90 ngày liên tục sẽ tự động bị xóa.
Chú ý: Thông tin xóa ảnh và dung lượng trên đã cũ, hãy xem thông tin mới nhất bên dưới.

>> Flickr app on Google Play
>> Flickr app on Apple AppStore

https://sites.google.com/site/sohosaigon/it---tools/chia-se-anh-truc-tuyen/flickr-cua-yahoo/flickr_reg.PNG

Cài Flickr lên iPhone

Bạn mở Settings >> Flickr >> Nhập Username và Password >> Sign In (INSTALL).
Flickr đã có sẵn trên iPhone.

Chọn ảnh theo kích thước và lấy URL của ảnh

Khi tải ảnh lên Flickr, Flickr sẽ lưu ảnh bạn theo nhiều kích thước, khá tiện lợi cho nhúng vào trang web hay blog của bạn. Để lấy URL của ảnh, bạn chọn kích thước (size) ảnh mong muốn, rồi nhấp phải chuột vào ảnh và chọn "Sao chép URL hình ảnh".

https://sites.google.com/site/sohosaigon/it---tools/chia-se-anh-truc-tuyen/flickr-cua-yahoo/image%20size.PNG

Nhúng ảnh Flickr vào trang web khác hay blog

Xem hướng dẫn Flickr Web Embeds
Cách làm: Nhấn nút Share (ô chữ nhật với mũi tên ra), chọn "Lấy đường dẫn" hay "Nhẫn mã HTML...".

Tài khoản miễn phí

Đây là hướng dẫn của Flickr:

Sự khác biệt giữa tài khoản Miễn phí, Không có quảng cáo và Doublr là gì?

Có ba loại tài khoản để chọn tại Flickr và cả ba loại này đều có những đặc điểm riêng tuyệt vời.

Miễn phí:

  • 1 Terabyte dung lượng lưu trữ ảnh và video
  • Tải ảnh lên tối đa 200MB cho mỗi ảnh
  • Tải video HD 1080p lên tối đa 1GB cho mỗi video
  • Phát lại video tối đa 3 phút cho mỗi video
  • Tải lên và tải về với chất lượng nguyên gốc hoàn toàn
  • Băng thông hàng tháng không giới hạn

Không có quảng cáo:

  • $49,99 mỗi năm
  • Mọi quyền lợi của tài khoản miễn phí
  • Không có quảng cáo khi bạn trải nghiệm duyệt tìm

Doublr:

  • $499,99 mỗi năm
  • 2 Terabyte dung lượng ảnh và video
  • Mọi quyền lợi của tài khoản miễn phí

Ảnh có bao giờ bị xóa không?

Trả lời của Flickr:
Không, ảnh của bạn sẽ không bị xóa trừ khi bạn tự xóa hoặc ảnh không được tuân thủNguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.


Date: 16-02-2014
(C) Soho Saigon
Comments