IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

CHIA SẺ ẢNH TRỰC TUYẾN

Các dịch vụ chia sẻ ảnh miễn phí nổi tiếngCác dịch vụ khác

Photobucket

Khởi tạo và đăng nhập: http://photobucket.com/
Ứng dụng trên App Store và Google Play: http://photobucket.com/mobile
Tài khoản miễn phí:
  • 2 GB lưu trữ, video tới 10 phút
  • Chia sẻ trên forum, blog, ...: Bandwidth 10 GB/tháng
Tài khoản PLUS: 30 $/year

Facebook

Khỏi nói vì quá nổi tiếng: facebook.com

snapfish


Shutterfly

Miễn phí, không giới hạn dung lượng, không xóa ảnh.

http://www.shutterfly.com/

Các dịch vụ chia sẻ đám mây (Cloud services)

Các dịch vụ lưu trữ đám mây cũng giúp bạn chia sẻ ảnh khá hiệu quả và ngày càng hỗ trợ tốt hơn.

Google Drive

SkyDrive (Microsoft)

Amazon Cloud Drive

DropBox


Bài viết tham khảo:


(C) Soho Saigon, 16-02-2014