IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

CÁC DỊCH VỤ BLOG MIỄN PHÍ


Blogspot của Google

 • Khởi tạo và đăng nhập bằng Gmail của bạn.
 • Khởi tạo và đăng nhập: blogger.com
 • Địa chỉ blog của bạn có dạng xxxxxx.blogspot.com
 • Đăng bài sử dụng Dashboard của Blogger, có thể tùy chỉnh giao diện khá thoải mái
 • Dung lượng: Tới 100 MB
 • Android App on Google Play
 • iPhone App on App Store

Wordpress

 • Tạo tài khoản và đăng nhập: http://wordpress.com/
 • Miễn phí nhưng WordPress có thể đăng quảng cáo lên blog của bạn
 • Địa chỉ blog của bạn có dạng xxxxxx.wordpress.com
 • Android app on Google Play
 • iPhone app on App Store
Tuy nhiên, tùy chỉnh bị hạn chế hoặc bạn phải trả tiền. Bạn phải trả tiền cho mỗi option tùy chỉnh, thường từ 30$ ~.

Tumblr

 • Blog dạng ngắn, thích hợp cho text và ảnh
 • Tạo tài khoản và đăng nhập: tumblr.com
 • Địa chỉ blog của bạn có dạng xxxxxx.tumblr.com
 • Tumblr android app on Google Play
 • Tumblr iPhone app on Apple AppStore

MySpace


(C) Soho Saigon