IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Bắt đầu Windows 8

Chuyển màn hình Start Screen và Desktop

Ấn phím Windows trên bàn phím để chuyển.

Tắt máy

Di chuột vào góc dưới bên phải hay góc trên bên phải để hiện Charms (Search, Share, Start, Devices and Settings), nhấp vào biểu tượng Settings >> Nút Power >> Shutdown.

Mở ứng dụng (app)

Tại màn hình Start screen. Ấn phím Windows để quay về đây nhanh chóng

Hiển thị Charms (Search, Share, Start, Devices and Settings)

Di chuột vào góc dưới bên phải hay góc trên bên phải.

Hiện mọi ứng dụng (all apps)

Ở màn hình Start screen, nhấp phải chuột vị trí bất kỳ, bên dưới sẽ hiện ra một thanh với icon của All apps.

Dùng bàn di chuột của máy

 • Để mở ứng dụng ở Start screen: Gõ đúp
 • Hiển thị Charms: Lướt từ cạnh phải bàn di vào trong
 • Tìm danh sách mọi ứng dụng (all apps) từ Start screen: Lướt từ cạnh phải bàn di xuống dưới, nhấp vào All apps
 • Chuyển giữa các ứng dụng:Lướt từ cạnh trái bàn di vào trong
 • Zoom in, Zoom out, Scroll (Trượt) lên xuống: Như máy tính bảng

Phím tắt (shortcut) của Windows 8

 • Phím Windows: Chuyển về Start screen hay Windows desktop.
 • Phím Windows + f1: Online help
 • Phím Windows + c: Hiển thị charms
 • Phím Windows + d: Hiển thị desktop
 • Phím Windows + f: Tìm file
 • Phím Windows + i: Mở PC Settings
 • Phím Windows + k: Mở Devices
 • Phím Windows + l: Khóa (lock) máy
 • Phím Windows + m: Minimize mọi cửa sổ đang mở
 • Phím Windows + o: Lock the screen orientation
 • Phím Windows + p: Chuyển ảnh màn hình sang máy chiếu đang nối
 • Phím Windows + q: Tìm ứng dụng (app)
 • Phím Windows + r: Mở app hay file
 • Phím Windows + w: Tìm Settings
 • Phím Windows + x: Hiển thị menu nhanh
 • Phím Windows + z: Mở mọi ứng dụng (All apps)
 • Phím Windows + dấu cộng (+): Zoom in (phóng to)
 • Phím Windows + dấu trừ (-): Zoom out (thu nhỏ)
 • Phím Windows + tab: Chuyển giữa các ứng dụng đang mở
 • Phím Windows + ctrl + tab: Hiển thị ứng dụng gần đây
 • Phím Windows + dấu chấm (.): Snap an app
 • Phím Windows + prt sc: Sao chép màn hình ứng dụng hay văn bản (in màn hình vào clipboard)
 • alt + f4: Đóng ứng dụng hiện tại

Comments