IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Bảo mật Email khi vào ở máy tính công cộng

Đôi khi, bạn cần kiểm tra Email (check mail) tại máy tính của người khác hay máy tính công cộng. Nếu không cẩn thận:
  • Email ID của bạn có thể bị lưu
  • Mật khẩu của bạn có thể bị lưu (thường trình duyệt sẽ hỏi bạn có lưu không)
  • Lý lịch truy cập của bạn được lưu, v.v...
Thậm chí, máy tính công cộng có thể bị cài virus hay phần mềm trojan chuyên ăn cắp dữ liệu, hay phần mềm ghi lại mọi thao tác bàn phím của bạn (key logger) và bạn sẽ mất tài khoản Email của mình.
Do đó, bạn cần phải chú ý bảo mật khi truy cập Email của mình ở máy tính của người khác hay máy tính công cộng.

Cách thức bảo mật như sau:
(1) Duyệt web ở chế độ riêng tư: Đây là chế độ sẽ không lưu lý lịch duyệt web hay dữ liệu bạn điền vào tại máy tính.
Với Chrome: Nút Lựa chọn (Option) >> Cửa sổ ẩn danh mới (Start Private Browsing)
Hoặc ấn Ctrl + Shift + N
Cửa sổ ẩn danh với hình người đeo kính sẽ hiện lên.
Với Firefox: Từ Menu chọn Tools >> Start Private Browsing
Hoặc Ctrl + Shift + P
Firefox sẽ hiển thị thông điệp xác nhận và bạn chọn Start Private Browsing.

Áp dụng tương tự cho Safari hay Internet Explorer (IE).

Tuy nhiên, chế độ này sẽ chỉ giúp bạn không bị lưu lý lịch truy cập và các form đã điền trên máy tính mà bạn sử dụng chứ không giúp các phần mềm gián điệp ăn cắp mật khẩu của bạn. Để ngăn chặn mất mật khẩu:

(2) Dùng bàn phím ảo khi truy cập Email
Nút Start >> Programs >> Accessories >> Ease of Access >> On-Screen Keyboard
Bạn dùng On-Screan Keyboard này để nhập cả ID lẫn mật khẩu để hạn chế bị các phần mềm gián điệp ăn cắp mật khẩu.

Hãy dùng cả hai biện pháp trên (Duyệt web ở chế độ riêng tưDùng bàn phím ảo On-Screen Keyboard) để bảo vệ tài khoản Email của bạn.
Comments