IT - MÁY TÍNH

Các trang con của IT - MÁY TÍNH


Một số phần mềm hữu ích cho cuộc sống của bạn

Gọi điện thoại internet (VOIP)

VOIP Discount

Gọi Vietnam 1000 đ/min (0.05 USD/min)

Skype

Vietnam 38.5 US cents/min. 8000 đ/phút

Gọi điện trên Smart Phone

http://www.viber.com/ (iOS, Android,Windows Phone, Blackberry)

Các phần mềm không cần cài (Portable)


Phần mềm quản lý dự án


Android

Gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Nhật trên điện thoại Android
Google Japanese Input >> Trên Google Play

Games:

Từ điển:
Trang con (27): Xem Tất cả
Comments