Vì sao không kết nối được wifi trong quán cà phê?

Mô tả vấn đề:
  • Bạn vào quán cà phê, được cấp password và kết nối vào mạng wifi nhưng không vào được Internet.
  • Các khách khác trong quán cà phê vẫn có vẻ vào được Internet. Quán không có nhiều khách.
  • Khi bạn nói với nhân viên quán, họ trả lời máy khác vẫn vào được bình thường.

Lý do:
Thông thường, một router (thiết bị phát wifi) chỉ cấp tối đa một số lượng IP nhất định. Khi vượt quá số lượng này, các máy tính kết nối sau sẽ không thể truy cập mạng qua router. Các IP này được cấp cho máy tính khi kết nối vào mạng wifi của router. Bạn không truy cập được do đã quá số lượng IP được quy định trong ngày. Dù có ít máy hay không có máy nào đang kết nối thì router vẫn nhớ các số IP đã cấp phát và tiếp tục cấp phát các số IP cao hơn (để tránh xung đột), do đó dù trong quán ít người xài Internet thì bạn vẫn không truy cập do số IP máy bạn được cấp đã vượt quá số lượng IP quy định của router.

Cách xử lý:
Rút dây nguồn router vài giây và cắm lại. Router sẽ reset toàn bộ IP và cấp phát lại từ đầu. Bạn sẽ vào được Internet một cách bình thường.

Hình ảnh một router, hãy rút dây  nguồn ở Power và cắm lại để reset lại IP đã cấp
(Đừng ấn nút reset nếu không toàn bộ thiết lập mạng sẽ mất)

Nhiều nhân viên quán không biết điều trên nên khăng khăng đổ tại vấn đề là máy của khách. Nếu bạn làm việc trong quán cà phê thì nên lưu ý vấn đề này. Tốt nhất là bạn nên rút điện và cắm lại router một cách định kỳ vào lúc vắng khách. Đặc biệt những hôm khách đông, bạn phải làm thao tác này thường xuyên hơn. Điều này áp dụng cho các các nhà hàng có cung cấp mạng wifi cho khách.
Comments