Nộp thuế điện tử

Nộp thuế điện tử đã thành nghĩa vụ với các doanh nghiệp Việt Nam. Dưới đây là cách đăng ký nộp thuế điện tử.

Bước 1: Lập tài khoản công ty tại ngân hàng (cần chứng minh thư, con dấu)
Phải bỏ vào ít nhất 1 triệu trong tài khoản thì sẽ miễn phí thường niên. (Nếu dưới 1 triệu đồng sẽ bị trừ phí)

Bước 2: Trong vòng 10 ngày, phải làm tờ thông báo "TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ" (mẫu 08-MST) nộp lên chi cục thuế nếu không sẽ bị phạt. Làm 2 tờ ký tên đóng dấu mang lên và giữ lại một bản.

Bước 3: Lên trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ để đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử
Cần có token chữ ký số để đăng ký. Tên người dùng là mã số thuế doanh nghiệp.


Bước 4: Tải form "GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THUẾ ĐIỆN TỬ" của ngân hàng bạn đã đăng ký (hoặc lấy tại ngân hàng) và điền, ký tên, đóng dấu (số tài khoản nộp thuế là tài khoản ngân hàng bạn đã lập cho công ty) và nộp cho ngân hàng.

Bước 5: Ngân hàng sẽ báo lên cục thuế là bạn đã đăng ký tài khoản nộp thuế điện tử, cục thuế sẽ phát hành tài khoản nộp thuế điện tử (trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn) cho bạn qua email.

Nộp thuế điện tử

Bạn sẽ khai thuế vào nộp thuế (cần token chữ ký số của công ty) tại trang của tổng cục thuế (ở trên).